Nuk
მოიძებნა 21 ჩანაწერი
სურათი სახელი და გვარი
გიორგი ალადაშვილი გიორგი ალადაშვილი

დიაკორი - დიაბეტის, ენდოკრინული და გულ-ფილტვის დაავადებების ცენტრი

სისხლძარღვთა ქირურგია

გიორგი ბრეგაძე გიორგი ბრეგაძე

ნიუ ჰოსპიტალსი

ზოგადი ქირურგია, სისხლძარღვთა ქირურგია

გიორგი ქსოვრელი გიორგი ქსოვრელი

თსსუ პირველი საუნივერსიტეტო კლინიკა

სისხლძარღვთა ქირურგია

დავით ავაზაშვილი დავით ავაზაშვილი

ამტელ ჰოსპიტალი- I კლინიკური

ანგიოლოგია, სისხლძარღვთა ქირურგია

დავით გეგელაშვილი დავით გეგელაშვილი

ბოხუას სახელობის კარდიოვასკულარული ცენტრი

ანგიოლოგია, სისხლძარღვთა ქირურგია

დავით კობახიძე დავით კობახიძე

თსსუ პირველი საუნივერსიტეტო კლინიკა

სისხლძარღვთა ქირურგია

დავით ფარღალავა დავით ფარღალავა

ბოხუას სახელობის კარდიოვასკულარული ცენტრი

ანგიოლოგია, სისხლძარღვთა ქირურგია

ზაურ ნონიკაშვილი ზაურ ნონიკაშვილი

ამტელ ჰოსპიტალი- I კლინიკური, თსსუ პირველი საუნივერსიტეტო კლინიკა

ანგიოლოგია, სისხლძარღვთა ქირურგია

ზურა კარდანახიშვილი ზურა კარდანახიშვილი

სისხლძარღვთა ქირურგია

თემურ მოსიავა თემურ მოსიავა

კ. ერისთავის სახელობის ექსპერიმენტული და კლინიკური ქირურგიის ეროვნული ცენტრი

სისხლძარღვთა ქირურგია

კახა ქუნთელია კახა ქუნთელია

ავერსის კლინიკა

ზოგადი ქირურგია, სისხლძარღვთა ქირურგია

კონსტანტინე ყიფიანი კონსტანტინე ყიფიანი

ბოხუას სახელობის კარდიოვასკულარული ცენტრი

სისხლძარღვთა ქირურგია

კონსტანტინე ხელაძე კონსტანტინე ხელაძე

ქუთაისის ცენტრალური საავადმყოფო

ანგიოლოგია, სისხლძარღვთა ქირურგია

ლაშა ხუხუნაიშვილი ლაშა ხუხუნაიშვილი

თსსუ პირველი საუნივერსიტეტო კლინიკა

სისხლძარღვთა ქირურგია

მამუკა ბოკუჩავა მამუკა ბოკუჩავა

ბოხუას სახელობის კარდიოვასკულარული ცენტრი

ანგიოლოგია, სისხლძარღვთა ქირურგია