მოიძებნა 375 ჩანაწერი
ლოგო დასახელება
ამოქსიკლავი APO ამოქსიკლავი APO

1000მგ (875მგ + 125მგ) აპკიანი გარსით დაფარული ტაბ №100 625 მგ(500მგ+125მგ) აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი #100

მოქსიფლოქსაცინი ნორმონი მოქსიფლოქსაცინი ნორმონი

400 მგ გარსით დაფარული ტაბლეტი #7

ბაქტიცეფი ბაქტიცეფი

1,5გ  ფხვნილი ი.ვ. და ი.მ საინექციო ხსნარის მოსამზადებლად ფლაკონი №1

ოსპამოქსი ოსპამოქსი

1000მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი №12

ბეტამოქს პლიუს 400 ბეტამოქს პლიუს 400

(400მგ/5მლ + 57მგ/5მლ) 100მლ პერორალური ხსნარის მოსამზადებელი ფხვნილი ფლაკონი №1

ბეტამოქს პლიუსი ბეტამოქს პლიუსი

1000 მგ ტაბლეტი #16

პოზმოქსი პოზმოქსი

1000მგ (875მგ+125მგ) აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი №12

მაქსაზიტი მაქსაზიტი

ტაბლეტი N3

მედეოლევი მედეოლევი

ტაბლეტი #10

აზიოპტიკი აზიოპტიკი

15მგ/გ 0.25გ თვალის წვეთები ერთდოზიანი პოლიეთილენის კონტეინერი №6

ბელაცეფი ბელაცეფი

1,0გ ფხვნილი ი.ვ. და ი.მ. საინექციო ხსნარის მოსამზადებლად ფლაკონი №5

მარლეოქსი® მარლეოქსი®

500მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი №10

რომინაზიტი რომინაზიტი

500მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი №3

ვიტაცეფ ფორტე® ვიტაცეფ ფორტე®

1000მგ + 500მგ ფხვნილი ი.ვ. და ი.მ. საინექციო ხსნარის მოსამზადებლად ფლაკონი №5

ცეფტრიაქსონი ტექნოგენი ცეფტრიაქსონი ტექნოგენი

1 ფლაკონი ცეფტრიაქსონი ტექნოგენი და 3,5 მლ 1% გამხსნელი (საინქციო ხსნარი + ლიდოკაინი)

პარტნიორი კომპანიები