მოიძებნა 21 ჩანაწერი
ლოგო დასახელება
ცენიპრესი ცენიპრესი

10/20მგ ტაბლეტი #5

პრესტანსი პრესტანსი

10მგ/10მგ ტაბლეტი №30

ამრადიპინი ამრადიპინი

4მგ/5მგ ტაბლეტი №30

ამრადიპინი ამრადიპინი

8მგ/10მგ ტაბლეტი №30

ამრადიპინი ამრადიპინი

8მგ/5მგ ტაბლეტი №30

ამრადიპინი ამრადიპინი

4მგ/10მგ ტაბლეტი №30

პრესტანსი პრესტანსი

10მგ/5მგ ტაბლეტი №30

პრესტანსი პრესტანსი

5მგ/10მგ ტაბლეტი №30

პრესტანსი პრესტანსი

5მგ/5მგ ტაბლეტი №30

ამლოდიპინი-პერინდოპრილი-რიხტერი 5მგ/4მგ ამლოდიპინი-პერინდოპრილი-რიხტერი 5მგ/4მგ

5 მგ/4 მგ ტაბლეტი #30

ამლოდიპინი-პერინდოპრილი-რიხტერი 5მგ/8მგ ამლოდიპინი-პერინდოპრილი-რიხტერი 5მგ/8მგ

5 მგ/8 მგ ტაბლეტი #30

ამლოდიპინი-პერინდოპრილი-რიხტერი 10მგ/4მგ ამლოდიპინი-პერინდოპრილი-რიხტერი 10მგ/4მგ

10 მგ/4 მგ ტაბლეტი #30

ამლოდიპინი-პერინდოპრილი-რიხტერი 10მგ/8მგ ამლოდიპინი-პერინდოპრილი-რიხტერი 10მგ/8მგ

10 მგ/8 მგ ტაბლეტი #30

ამლესა ამლესა

4მგ/5მგ ტაბლეტი №30

ამლესა ამლესა

4მგ/10მგ ტაბლეტი №30

პარტნიორი კომპანიები