მოიძებნა 3 ჩანაწერი
ლოგო დასახელება
მედექსოლი მედექსოლი

0.1% 5მლ თვალის/ყურის წვეთები პოლიეთილენის საწვეთურიანი ფლაკონი №1

ნელადექსი ნელადექსი

(1.0მგ+3.5მგ+6000სე)/1მლ 5 მლ თვალისა და ყურის წვეთები პლასტიკური საწვეთურიანი ფლაკონი N1

ნელადექსი ნელადექსი

1% 10მლ თვალის წვეთები პოლიმერული მასალის ფლაკონი №1

პარტნიორი კომპანიები