მოიძებნა 1 ჩანაწერი
ლოგო დასახელება
რესკუვოლინი საინექციო ხსნარი რესკუვოლინი საინექციო ხსნარი

0.5% საინექციო ხსნარი 5 მგ/მლ, 2.5% საინექციო ხსნარი 25 მგ/მლ, 1% საინექციო ხსნარი 10 მგ/მლ

პარტნიორი კომპანიები