მოიძებნა 2 ჩანაწერი
ლოგო დასახელება
ბისოპროლოლი - ჰუმანითი ბისოპროლოლი - ჰუმანითი

10მგ ტაბლეტი №30

სობიკომბი სობიკომბი

10მგ+5მგ ტაბლეტი №60

პარტნიორი კომპანიები