მოიძებნა 19 ჩანაწერი
ლოგო დასახელება
ელოფენალი ელოფენალი

2მგ/მლ 150მლ სიროფი ბოთლში

ერესპალი სიროფი ერესპალი სიროფი

სიროფი 2 მგ/1მლ: ფლ.150 მლ

ერესპალი 80 მგ ერესპალი 80 მგ

80 მგ ტაბლეტი #30

სიმბიკორტი ტურბუჰალერი სიმბიკორტი ტურბუჰალერი

80მკგ/4.5მკგ/დოზა 60 დოზა დოზირებული საინჰალაციო ფხვნილი ინჰალატორი № 1

სიმბიკორტი ტურბუჰალერი სიმბიკორტი ტურბუჰალერი

160მკგ/4,5 მკგ/დოზა 60 დოზა დოზირებული საინჰალაციო ფხვნილი ინჰალატორი № 1

პულმიკორტი პულმიკორტი

0.25მგ/მლ 2მლ დოზირებული საინჰალაციო სუსპენზია ერთდოზიანი კონტეინერი N20

პულმიკორტი პულმიკორტი

0.5მგ/მლ 2მლ დოზირებული საინჰალაციო სუსპენზია ერთდოზიანი კონტეინერი N20

სიმბიკორტი ტურბუჰალერი სიმბიკორტი ტურბუჰალერი

320მკგ/9მკგ/დოზა 60 დოზა დოზირებული საინჰალაციო ფხვნილი ინჰალატორი № 1

ბუდექტონი ბუდექტონი

400 მკგ საინჰალაციო ფხვნილი კაფსულა N60 საინჰალაციო მოწყობილობასთან ერთად

ბუდექტონი ბუდექტონი

200 მკგ საინჰალაციო ფხვნილი კაფსულა N60 საინჰალაციო მოწყობილობასთან ერთად

ტირფენსი ტირფენსი

2მგ/მლ 150მლ შიგნით მისაღები სიროფი მინის ფლაკონი №1 ამზომი ჭიქით

ტირფენსი ტირფენსი

80მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი №20

ბრეტარის ჯენუეირი ბრეტარის ჯენუეირი

322 მკგ/დოზა 60 დოზა საინჰალაციო ფხვნილი ინჰალატორი №1

კორტაირი კორტაირი

0,25მგ/მლ 2მლ დოზირებული საინჰალაციო სუსპენზია ერთდოზიანი ფლაკონი №2

კორტაირი კორტაირი

0,5მგ/მლ 2მლ დოზირებული საინჰალაციო სუსპენზია ერთდოზიანი ფლაკონი №20

პარტნიორი კომპანიები