Nuk
მოიძებნა 12 ჩანაწერი
ლოგო დასახელება
ბაუმე ბაუმე

ყურის წვეთები 5მლ ფლაკონი # 1

ორონორმი სპრეი ორონორმი სპრეი

25 მლ სპრეი

ფალიმინტი®

25მგ დრაჟე #20

ანგინოვაგი ანგინოვაგი

სპრეი კონტეინერში 10მლ

იოქსი იოქსი

30მლ სპრეი 50მლ ხსნარი

სტოპანგინი სტოპანგინი

30 მლ ადგილობრივი გამოყენების სპრეი პოლიეთილენის ფლაკონში გამფრქვევით + აპლიკატორი

იზოფრა იზოფრა

1.25% ნაზალური აეროზოლი 15მლ ფლაკონში

ოტოფა ოტოფა

2.6% ყურის წვეთები 10 მლ ფლაკონში საწვეთურით

ფარინგოსპრეი ფარინგოსპრეი

20მლ აეროზოლი

კანდიბიოტიკი კანდიბიოტიკი

(10მგ + 0,25მგ + 50მგ + 20მგ)/მლ 5მლ ყურის წვეთები ფლაკონი №1

ნელადექსი - NS ნელადექსი - NS

15მლ ნაზალური სპრეი პოლიმერული მასალის ფლაკონი №1 მადოზირებელი მოწყობილობით

ოროსედალი პირის ღრუს სპრეი ოროსედალი პირის ღრუს სპრეი

20 მლ პირის ღუს სპრეი აპლიკატორით

პარტნიორი კომპანიები