მოიძებნა 65 ჩანაწერი
ლოგო დასახელება
როქსიტასი ავერსი როქსიტასი ავერსი

150გ ტაბლეტი #10

ტოპტი ტოპტი

200მგ/5მლ 15მლ სუსპენზია

ტოპტი ტოპტი

250მგ კაფსულა #10

ტოპტი ტოპტი

500მგ ტაბლეტი #10

კლარიციდი 500 მგ კლარიციდი 500 მგ

500მგ ტაბლეტი #14

ვილპრაფენ სოლუტაბი ვილპრაფენ სოლუტაბი

1000მგ დისპერგირებადი ტაბლეტი №10

ვილპრაფენი® ვილპრაფენი®

500მგ გარსით დაფარული ტაბლეტი №10

ლეგარი ლეგარი

500მგ ტაბლეტი №3

ლეგარი ლეგარი

500მგ ლიოფილიზატი ი.ვ. საინფუზიო ხსნარის მოსამზადებლად ფლაკონში

აზითრომიცინი ნეო აზითრომიცინი ნეო

500მგ კაფსულა #10

ერითრომიცინი ერითრომიცინი

250მგ ტაბლეტი #20

ლეკოკლარი ლეკოკლარი

500მგ გახანგრძლივებული მოქმედების ტაბლეტი #7; #14

ერითრომიცინი ერითრომიცინი

200მგ ტაბლეტი №16

მერისტატი-სანოველი 125 მერისტატი-სანოველი 125

125მგ/5მლ 70მლ პერორალური სუსპენზიის მოსამზადებელი გრანულები ფლაკონი №1

მერისტატი მრ სანოველი მერისტატი მრ სანოველი

500მგ მოდიფიცირებული გამოთავისუფლების შემოგარსული ტაბლეტი #7 და #14

პარტნიორი კომპანიები