მოიძებნა 8 ჩანაწერი
ლოგო დასახელება
ნიფედიპინი ნეო ნიფედიპინი ნეო

10მგ ტაბლეტი#40

კორაქსანი კორაქსანი

5მგ ტაბლეტი #28; #56

ნიტრომინტი® ნიტრომინტი®

აეროზოლის ხსნარი 10გ (180 დოზა)

კორვატონი კორვატონი

8მგ ტაბლეტი #30, 4მგ ტაბლეტი #30

სიდნოფარმი სიდნოფარმი

2მგ ტაბლეტი №30

კორაქსანი კორაქსანი

7.5მგ ტაბლეტი #28; #56

ბრილინტა ბრილინტა

90 მგ ტაბლეტი №14

ლერკამენი® 20 ლერკამენი® 20

20მგ ტაბლეტი #28

პარტნიორი კომპანიები