მოიძებნა 3 ჩანაწერი
ლოგო დასახელება
მეტრისოლი მეტრისოლი

500მგ ტაბლეტი #20

კლიონი კლიონი

0.5% 100მლ საინფუზიო ხსნარი მინის ფლაკონი №1

მეტრონიდაზოლი მეტრონიდაზოლი

250მგ ტაბლეტი №100

პარტნიორი კომპანიები