მოიძებნა 182 ჩანაწერი
ლოგო დასახელება
ბებიტი ბებიტი

100მგ/5მლ 100მლ სუსპენზია

კარდიო ფორსი კარდიო ფორსი

150მგ ტაბლეტი #30

დიკლოფენაკი დიკლოფენაკი

25მგ/3 მლ ამპულა #5

დიკლოფეროლი დიკლოფეროლი

50 მგ ტაბლეტი #20

დიკლოფეროლი N დიკლოფეროლი N

75 მგ/3 მლ ამპულა #5

ეფექტი C ეფექტი C

შუშხუნა ტაბლეტი #10

კეტამო კეტამო

30მგ/1მლ ამპულა #10

კეტო-გელი კეტო-გელი

2.5% 30გ გელი ტუბში

მაგენოლი მაგენოლი

100 მგ ხსნადი ტაბლეტი #30

აქსენ ფორტე აქსენ ფორტე

550მგ ტაბლეტები #10

იბუპრენი იბუპრენი

100მგ/5მლ 100 მლ სიროფი

რომექსიკამი რომექსიკამი

15მგ/1.5მლ 1.5მლ ი.მ. საინექციო ხსნარი ამპულა №3

ტექსამენი ტექსამენი

20მგ შემოგარსული ტაბლეტი #10

ტექსამენი – L ტექსამენი – L

ი/მ და ი/ვ საინექციო ხსნარის მოსამზადებელი ფხვნილი (ტენოქსიკამი 20მგ) ფლაკონში 1 ამპულა გამხსნელთან (საინექციო წყალი) ერთად

გინენორმი გინენორმი

0.1% ხსნარი ვაგინალური გამოყენებისთვის – 100 მლ #5

პარტნიორი კომპანიები