მოიძებნა 8 ჩანაწერი
ლოგო დასახელება
მიკოტრანი მიკოტრანი

1200მგ ვაგინალური სანთელი #1

გინოფორტი გინოფორტი

ვაგინალური კრემი 2%: ტუბი 5 გ

კლოტრი-დენკი 100 ვაგინალური კლოტრი-დენკი 100 ვაგინალური

100მგ ვაგინალური ტაბლეტები #6 აპლიკატორთან ერთად

ზალაინი® სუპოზიტორია ზალაინი® სუპოზიტორია

300მგ ვაგ.სუპოზიტორია #1

კლორიფორტი კლორიფორტი

100 მგ ვაგინალური ტაბლეტი N 6 + აპლიკატორი N1

კლოტრიმაზოლის კრემი კლოტრიმაზოლის კრემი

1% 20გრ კრემი ალუმინის ტუბი №1

კლოტრიმაზოლი კლოტრიმაზოლი

1% 20გ გარეგანი გამოყენების კრემი ტუბი N1

ვაგიმინი ვაგიმინი

500მგ/100მგ/50მგ ვაგინალური სუპოზიტორია №10

პარტნიორი კომპანიები