მოიძებნა 11 ჩანაწერი
ლოგო დასახელება
ავამისი ავამისი

ნაზალური სპრეი 27.5 მკგ/დოზა 120 დოზა

ნაზოსტერი ნაზოსტერი

0.05% 18გ/140 დოზა ნაზალური სპრეი

ნასომეტი 0.05% ნაზალური სპრეი ნასომეტი 0.05% ნაზალური სპრეი

ნაზალური სპრეი 50მკგ.140 დოზა

ნაზონექსი ნაზონექსი

50მკგ/დოზა 140 დოზა ნაზალური სპრეი პოლიეთილენის ფლაკონი №1

ეტაციდი ეტაციდი

0,05% 14 გ ნაზალური სპრეი ფლაკონი №1 გამფრქვევი მოწყობილობით

მედექსოლი მედექსოლი

0.1% 5მლ თვალის/ყურის წვეთები პოლიეთილენის საწვეთურიანი ფლაკონი №1

ფლუტინაზი-ჰუმანითი ფლუტინაზი-ჰუმანითი

27.5მკგ/დოზა 120 დოზა ნაზალური სპრეი (სუსპენზიის სახით) მაღალი სიმკვრივის პოლიეთილენის ფლაკონი №1 დოზატორ-გამფრქვევით

მომენაზი-ჰუმანითი მომენაზი-ჰუმანითი

50მკგ/დოზა 60 დოზა ნაზალური სპრეი (სუსპენზიის სახით) მაღალი სიმკვრივის პოლიეთილენის ფლაკონი №1 დოზატორ-გამფრქვევით

რენოქსი რენოქსი

50მკგ/დოზა 140 დოზა (18გ) ნაზალური სპრეი სუსპენზიის სახით მაღალი სიმკვრივის პოლიეთილენის ბოთლი №1 გამფრქვევი მოწყობილობით

ნასოალდო ნასოალდო

50მკგ/დოზა 140 დოზა ნაზალური დოზირებული სპრეი ბალონი №1 გამფრქვევი მოწყობილობით

მომეტაზონი APO მომეტაზონი APO

ნაზალური სპრეი 50მკგ. 140 დოზა

პარტნიორი კომპანიები