მოიძებნა 5 ჩანაწერი
ლოგო დასახელება
გალვუსმეტ გალვუსმეტ

50 მგ/500 მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი № 60

გალვუსმეტ გალვუსმეტ

50 მგ/850 მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი №30; №60

გალვუსმეტ გალვუსმეტ

50 მგ/1000 მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი №30; № 60

გლუკოვანსი® გლუკოვანსი®

2.5მგ/500მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი №30

გლუკოვანსი® გლუკოვანსი®

5მგ/500მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი №30

პარტნიორი კომპანიები