მოიძებნა 39 ჩანაწერი
ლოგო დასახელება
მელოქსიკამი APO მელოქსიკამი APO

7.5მგ ტაბლეტი #100; 15მგ ტაბლეტი #100

ქსეფოკამი ქსეფოკამი

8მგ ტაბლეტი №10

ლოქსიკამი ლოქსიკამი

8მგ ლიოფილიზებული ფხვნილი ი.ვ. და ი.მ. საინექციო ხსნარის მოსამზადებლად ფლაკონი №3 + 2მლ გამხსნელი (საინექციო წყალი) ამპულა №3

ლოქსიკამი ლოქსიკამი

8მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი №10

რეკლინი რეკლინი

15მგ/1,5მლ 1,5მლ ი.მ. საინექციო ხსნარი ამპულა №5

რევიანოქსი რევიანოქსი

20მგ ლიოფილიზებული ფხვნილი ი.მ. და ი.ვ. საინექციო ხსნარის მოსამზადებლად ფლაკონი №3 + 2მლ გამხსნელი (საინექციო წყალი) ამპულა №3

მელსიკამი მელსიკამი

15მგ/1,5მლ 1,5მლ ი.მ. საინექციო ხსნარი ამპულა №3

მელსიკამი ფორტე მელსიკამი ფორტე

15მგ ტაბლეტი №10

ტენიკამი ტენიკამი

20მგ ლიოფილიზებული ფხვნილი ი.ვ. და ი.მ. საინექციო ხსნარის მოსამზადებლად ფლაკონი №1 და 2მლ გამხსნელი (საინექციო წყალი) ამპულა №1

პარტნიორი კომპანიები