მოიძებნა 27 ჩანაწერი
ლოგო დასახელება
ნეოკაბონი ნეოკაბონი

კაფსულა #60

სიმალგელ სიმალგელ

(405მგ+100მგ+125მგ)/5მლ 300მლ შიგნით მისაღები სუსპენზია ნარინჯისფერი მინის ფლაკონი №1 საზომი ხუფით

დიალაკი დიალაკი

120მგ რბილი ჟელატინის კაფსულა №40 (2X20)

ლიქუნორმი ლიქუნორმი

ტაბლეტი № 30

სიმფენოლი სიმფენოლი

30მლ წვეთები მინის ფლაკონში დოზირებული პიპეტით

დიალაკი დიალაკი

40მგ/მლ 30მლ შიგნით მისაღები წვეთები, ემულსია ბანანის გემოთი ქარვისფერი მინის საწვეთურიანი ფლაკონი №1

კარბოგაზი კარბოგაზი

450 მგ-იან N50 ტაბლეტი

ნეოსორბი ნეოსორბი

კაფსულა #20

საკოლინი საკოლინი

200 მლ ფლაკონი

რედულექს ბეიბი რედულექს ბეიბი

პერორალური წვეთები ჟოლოს გემოთი, 50მლ

ბეიბიქალმი ბეიბიქალმი

ზეთოვანი ხსნარი შუშის ფლაკონში 15 მლ - 50 მლ სხნარის მოსამზადებლად

სიმეტიკონი ნორმონი სიმეტიკონი ნორმონი

120მგ საღეჭი ტაბლეტი №40

პარტნიორი კომპანიები