Nuk
მოიძებნა 8 ჩანაწერი
ლოგო დასახელება
გლუკოზა გლუკოზა

40% 10 მლ ამპულა №10

ნატრიუმის ქლორიდი ნატრიუმის ქლორიდი

0.9% 10 მლ ამპულა №10

ჰიდროვიტი ჰიდროვიტი

4.869გ ფხვნილი შიგნით მისაღები ხსნარის მოსამზადებლად ბავშვებისათვის პაკეტი №10

ჰარტმანის ხსნარი ჰარტმანის ხსნარი

- 500მლ საინფუზიო ხსნარი

რინგერის ხსნარი რინგერის ხსნარი

- 500მლ ი.ვ. საინფუზიო ხსნარი

ჰიდროვიტი ჰიდროვიტი

5.2გ ფხვნილი შიგნით მისაღები ხსნარის მოსამზადებლად ბავშვებისათვის მარწყვის არომატით პაკეტი №10

ჰიდროვიტი ჰიდროვიტი

6.03გ ფხვნილი შიგნით მისაღები ხსნარის მოსამზადებლად პაკეტი №10

რეკო ბალანსი რეკო ბალანსი

#8 საშეტი

პარტნიორი კომპანიები