Nuk
მოიძებნა 15 ჩანაწერი
ლოგო დასახელება
ბაუმე ბაუმე

ყურის წვეთები 5მლ ფლაკონი # 1

ორონორმი სპრეი ორონორმი სპრეი

25 მლ სპრეი

ფალიმინტი® ფალიმინტი®

25მგ დრაჟე #20

ანგინოვაგი ანგინოვაგი

სპრეი კონტეინერში 10მლ

იოქსი იოქსი

30მლ სპრეი 50მლ ხსნარი

სტოპანგინი სტოპანგინი

30 მლ ადგილობრივი გამოყენების სპრეი პოლიეთილენის ფლაკონში გამფრქვევით + აპლიკატორი

იზოფრა იზოფრა

1.25% ნაზალური აეროზოლი 15მლ ფლაკონში

ოტოფა ოტოფა

2.6% ყურის წვეთები 10 მლ ფლაკონში საწვეთურით

ფარინგოსპრეი ფარინგოსპრეი

20მლ აეროზოლი

ნელადექსი - NS ნელადექსი - NS

15მლ ნაზალური სპრეი პოლიმერული მასალის ფლაკონი №1 მადოზირებელი მოწყობილობით

ოროსედალი პირის ღრუს სპრეი ოროსედალი პირის ღრუს სპრეი

20 მლ პირის ღუს სპრეი აპლიკატორით

კოლდისეპტი ნანოსილვერი კოლდისეპტი ნანოსილვერი

15 მლ ყურის წვეთები

კოლდისეპტი ნანოსილვერი ყელის სპრეი კოლდისეპტი ნანოსილვერი ყელის სპრეი

20 მლ (200 დოზა; 0.1 მლ/დოზა) ყელის სპრეი

კოლდისეპტი ნანოსილვერი ნაზალური სპრეი კოლდისეპტი ნანოსილვერი ნაზალური სპრეი

15 მლ ნაზალური სპრეი

Smart  ISOSPREY Smart ISOSPREY

პარტნიორი კომპანიები