Nuk
მოიძებნა 7 ჩანაწერი
ლოგო დასახელება
დარზოქსი დარზოქსი

1.5მგ ტაბლეტი №30

არიფონ რეტარდი არიფონ რეტარდი

1.5მგ ტაბლეტი #30

ფლუპამიდი- სანოველი ფლუპამიდი- სანოველი

1.5მგ ტაბლეტი #30

ინდაპამიდი ინდაპამიდი

- 2.5მგ ტაბლეტი #30

ინდაბრიუ

2.5 მგ გარსით დაფარული ტაბლეტი N 30

რაველი SR რაველი SR

1,5 მგ პროლონგირებული მოქმედების აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი №30; №60

ამრა ბი ფორტე ამრა ბი ფორტე

(8მგ + 2,5მგ) აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი №30

პარტნიორი კომპანიები