Nuk
მოიძებნა 19 ჩანაწერი
ლოგო დასახელება
ალთე 5% ალთე 5%

25გ სიროფი ფლაკონში საზომი ხუფით

ალთეს სიროფი ალთეს სიროფი

125გ სიროფი ფლაკონში

ნეოპერტუსინი

130გ სიროფი ფლაკონი #1

ტუხტის სიროფი ჟოლოთი და მარწყვით

125მლ სიროფი ფლაკონში

მუკალტინის სიროფი ჟოლოთი და მარწყვით

125გ სიროფი ფლაკონი #1

მრავალძარღვას სიროფი

130მლ სიროფი ფლაკონი #1

მრავალძარღვას ტაბლეტები

250მგ ტაბლეტი #20

კულმუხოს ფესვები და ფესურები კულმუხოს ფესვები და ფესურები

50 გრ. მცენარე მუყაოს კოლოფში

სტოპტუსინი ფიტო სტოპტუსინი ფიტო

100 მლ სიროფი

აეროლეტი აეროლეტი

100 მლ სუსპენზია მინის ბოთლში

ტეტესეპტი ბრონქიალ აქტივი 10 გ-100 მლ სიროფი ტეტესეპტი ბრონქიალ აქტივი 10 გ-100 მლ სიროფი

სიროფი 100 მლ

ლინკას პლუში ლინკას პლუში

საწუწნი ტაბლეტი #8; #16

ლინკასი®  სურო ლინკასი® სურო

120 მლ სიროფი ფლაკონში

ლინკას სიროფი ლინკას სიროფი

90 მლ სიროფი ფლაკონში

ლინკას სიროფი ალუბლის გემოთი ლინკას სიროფი ალუბლის გემოთი

90 მლ სიროფი ფლაკონში

პარტნიორი კომპანიები