Nuk
მოიძებნა 362 ჩანაწერი
ლოგო დასახელება
არსოჯილი არსოჯილი

250მგ კაფსულა #50

ავექსონი-ავერსი ავექსონი-ავერსი

1გ სტერილური ფხვნილი

ავექსონი-ავერსი ავექსონი-ავერსი

2გ სტერილური ფხვნილი

ავეზოლი ავეზოლი

1გ ფხვნილი ი.ვ და ი.მ საინექციო ხსნარის მოსამზადებლად

ცეფლოქსი-ავერსი ცეფლოქსი-ავერსი

500 მგ ტაბლეტი #50

ცეფტრიაქსონი ცეფტრიაქსონი

1 გ სტერილური ფხვნილი ი.ვ./ი.მ. საინექციო ხსნარის მოსამზადებლად ფლაკონი №1

დარდუმი-ავერსი დარდუმი-ავერსი

1 გ სტერილური ფხვნილი (ი.მ./ი.ვ) საინიექციო ხსნარის მოსამზადებლად ფლაკონში

დარდუმბაქტი დარდუმბაქტი

1გ ფხვნილი(ი.მ./ი.ვ) საინიექციო ხსნარის მოსამზადებლად ფლაკონში

დომინალი დომინალი

400 მგ ტაბლეტი #10

ფურამაგი ფურამაგი

50 მგ კაფსულა #30

გარდე გარდე

1გ # 1 ფლაკონი

კვადიმაქსი კვადიმაქსი

50 მგ/5მლ 30მლ სუსპენზია

კვადიმაქსი კვადიმაქსი

100მგ ტაბლეტი #10

ლიკაცინი ავერსი ლიკაცინი ავერსი

500მგ/2მლ ფლაკონი #1

ოფლოტასი-ავერსი ოფლოტასი-ავერსი

200მგ ტაბლეტი #10

პარტნიორი კომპანიები