Nuk
მოიძებნა 22 ჩანაწერი
ლოგო დასახელება
ანბერი ანბერი

ტაბლეტი #10

პესტო პესტო

20მგ/მლ ამპულა #10

სპაზმომენი სპაზმომენი

40მგ გარსით დაფარული ტაბლეტი №30

პლატიფილინის ჰიდროტარტრატი პლატიფილინის ჰიდროტარტრატი

0.2% 1მლ ამპულა №10

ტრიბუქსი ფორტე ტრიბუქსი ფორტე

200მგ ტაბლეტი #30

ლოპერამიდი ლოპერამიდი

2 მგ კაფსულა #10

სპაზმოპრივ ფორტე სპაზმოპრივ ფორტე

200მგ ტაბლეტი #20

პაპავერინი პაპავერინი

20მგ რექტალური სუპოზიტორია #10

ანასპანი ანასპანი

10მგ ტაბლეტი #20

სტოპექსი სტოპექსი

- 2მგ კაფსულა #10

ტრიდატ ფორტე ტრიდატ ფორტე

200 მგ ტაბლეტი #20

ჰიოსცინის ბუთილბრომიდი ჰიოსცინის ბუთილბრომიდი

20მგ/1მლ ამპულა №100

ჰიოსცინ ბუთილბრომიდი 10მგ ტაბ ჰიოსცინ ბუთილბრომიდი 10მგ ტაბ

10მგ ტაბლეტი №1000

პმს-ლოპერამიდი პმს-ლოპერამიდი

2მგ კაპლეტი #500ტაბლეტი

ბუსკოპანი

20მგ/მლ საინექციო ხსნარი 1მლ ამპულა # 6

პარტნიორი კომპანიები