Nuk
მოიძებნა 112 ჩანაწერი
ლოგო დასახელება
ლივ-ანგინი ლივ-ანგინი

აეროზოლი 45მლ

ლორობენი სპრეი ლორობენი სპრეი

30მლ ორალური სპრეი გამფრქვევი მოწყობილობით ფლაკონი №1

ლორობენი ხსნარი ლორობენი ხსნარი

200მლ სავლები ხსნარი ამზომი ჭიქით ფლაკონი №1

სამედიცინო ანტისეპტიკური ხსნარი სამედიცინო ანტისეპტიკური ხსნარი

95% ეთანოლი 100 მლ ხსნარი ნარინჯისფერ პოლიმერული მასალის ფლაკონში

სამედიცინო ანტისეპტიკური ხსნარი სამედიცინო ანტისეპტიკური ხსნარი

95% ეთანოლი 1000 მლ ხსნარი პოლიმერული მასალის ფლაკონში

ეთანოლი სამედიცინო 95% ეთანოლი სამედიცინო 95%

95% ხსნარი 50მლ ფლაკონი #1

ამიაკის ხსნარი 10% ამიაკის ხსნარი 10%

10% ხსნარი 10მლ ფლაკონი #1

ბორის მჟავა ბორის მჟავა

ფხვნილი 10გ პაკეტი #1

ფორმიდრონი ფორმიდრონი

ხსნარი 100მლ ფლაკონი #1

იოდინოლი იოდინოლი

ხსნარი 100მლ ფლაკონი #1

რივანოლის ფხვნილი 0,1 გრ. რივანოლის ფხვნილი 0,1 გრ.

0.1 გ ფხვნილი გარეგანი ასეპტიკური ხსნარის მოსამზადებლად ამპულა №10

ქაფურის ზეთი 10% ქაფურის ზეთი 10%

10% გარეგანი ხსნარი 40მლ ფლაკონი # 1

წყალბადის ზეჟანგი 3% ხსნარი წყალბადის ზეჟანგი 3% ხსნარი

3% გარეგანი ხსნარი 100მლ ფლაკონი #1

იოდის სპირტხსნარი 5% იოდის სპირტხსნარი 5%

5% სპირტხსნარი 10მლ ფლაკონი #1

ბორის მჟავას 1 % სპირტიანი ხსნარი ბორის მჟავას 1 % სპირტიანი ხსნარი

1% ყურის წვეთები 10მლ ფლაკონი #1

პარტნიორი კომპანიები