Nuk
მოიძებნა 10 ჩანაწერი
ლოგო დასახელება
ლემუდორი ლემუდორი

100 მგ შემოგარსული ტაბლეტი №10

ვიუსიდი ვიუსიდი

ფხვნილი 4.5გ პაკეტი # 90

ვიუსიდი სიროფი ვიუსიდი სიროფი

100მლ ფლაკონი

როფერონი-A როფერონი-A

4.5 მლნ ს.ე /0.5 მლ 0.5 მლ კანქვეშ შესაყვანი საინექციო ხსნარი მზა შპრიცი №1

ლარიფან სპრეი ლარიფან სპრეი

0,02% სპრეი

ლარიფანი პესო ლარიფანი პესო

1,5 მგ სუპოზიტორია #5

ლარიფან სუპო ლარიფან სუპო

4,0 მგ სუპოზიტორია #5

ლარიფანი საინექციო 2.5მგ /2მლ ლარიფანი საინექციო 2.5მგ /2მლ

2.5მგ /2მლ საინექციო ხსნარი მინის ბოთლში

ლარიფან სუპო1.5 მგ ლარიფან სუპო1.5 მგ

1,5 მგ სუპოზიტორია #5

ლარიფან უნგო ლარიფან უნგო

მალამო ალუმინის ტუბში 10 გრ

პარტნიორი კომპანიები