Nuk
მოიძებნა 1 ჩანაწერი
ლოგო დასახელება
ვარილრიქსი ვარილრიქსი

1 დოზა (0.5 მლ) კანქვეშ შესაყვანი საინიექციო სუსპენზიის მოსამზა¬დებელი ცოცხალი ატენუირებული ჩუტყვავილას ვაქცინა ლიოფილიზატის სახ

პარტნიორი კომპანიები