Nuk
მოიძებნა 66 ჩანაწერი
ლოგო დასახელება
მედინოსტი მედინოსტი

30მგ/მლ ამპულა #3

ანოდინ-დუალი ანოდინ-დუალი

წყვილი ამპულა: 2 მლ "A" ხსნარი ამპულა №3 და 1 მლ ”B” ხსნარი ამპულა №3

ჰიდროკორტიზონ რიხტერი ჰიდროკორტიზონ რიხტერი

125მგ/5მლ მიკროკრისტალური საინექციო სუსპენზია ფლაკონი №1

ავამისი ავამისი

ნაზალური სპრეი 27.5 მკგ/დოზა 120 დოზა

ფლიქსოტიდი ფლიქსოტიდი

დოზირებული აეროზოლი ინჰალაციისათვის 50 მკგ/1 დოზა 120 დოზა

სერეტიდი დისკუსი სერეტიდი დისკუსი

ფხვნილი ინჰალაციისათვის 50 მკგ+100 მკგ/1 დოზა: ინჰალატორი დისკუსი 60 დოზა

ტრიამ-დენკი ტრიამ-დენკი

40მგ/1მლ 1მლ კუნთში ღრმად შესაყვანი ან ინტრაარტიკულურად ღრმად შესაყვანი საინექციო ხსნარი ამპულა №10

პრედნიზოლონი ნეო

5მგ ტაბლეტი #50

პაბი-დექსამეტაზონი პაბი-დექსამეტაზონი

1მგ ტაბლეტი მინის ფლაკონში №20

პოლკორტოლონი პოლკორტოლონი

4 მგ ტაბლეტი №50

დეპო-მედროლი დეპო-მედროლი

40მგ/მლ კუნთშისახსრებსა და რბილ ქსოვილებში შესაყვანი საინიექციო 1 მლ სუსპენზია ფლაკონი #1

მედროლი® მედროლი®

16მგ ტაბლეტი №50, 4მგ ტაბლეტი №30, 32მგ ტაბლეტი №20

სოლუ-მედროლი® სოლუ-მედროლი®

125მგ ი.ვ. და ი.მ. საინიექციო ხსნარის მოსამზადებელი ლიოფილიზატი და 2მლ გამხსნელი ორკამერიან აქტივატორიან ფლაკონში

ჰიდროკორტიზონი ჰიდროკორტიზონი

გარეგანი გამოყენების მალამო 1% 10გ ტუბში

პრედნიზოლონი პრედნიზოლონი

0.5% გარეგანი გამოყენების მალამო 10გრ ტუბში

პარტნიორი კომპანიები